Lanping Cordyceps

O. lanpingensis H. Yu ແລະ Z. H. Chen sp. nov ແມ່ນສະລັບສັບຊ້ອນຂອງແບັກທີເລຍທີ່ສ້າງຂື້ນໂດຍຕົວອ່ອນຂອງ Lanping. O. lanpingensis H. Yu ແລະ Z. H. Chen sp. nov ແມ່ນສະລັບສັບຊ້ອນຂອງແບັກທີເລຍທີ່ສ້າງຂື້ນໂດຍຕົວອ່ອນຂອງ Lanping.

Lanping Cordyceps O. lanpingensis (ວັດຖຸແຫ້ງ, ຢຸນນານ, Lanping)

Lanping Cordyceps O. lanpingensis (ວັດຖຸແຫ້ງ, ຢຸນນານ, Lanping)

Lanping Cordyceps O. lanpingensis (ວັດສະດຸສົດ, ຢູນນານ, Lanping)

Lanping Cordyceps O. lanpingensis (ຮ່າງກາຍ ໝາກ ໄມ້ທີ່ມີວັດທະນະ ທຳ ທຽມ)