ການ ນຳ ສະ ເໜີ ກ່ຽວກັບຫ້ອງສະ ໝຸດ ຊັບພະຍາກອນຂອງເມຄ

ໃນປະຈຸບັນ, ຫ້ອງທົດລອງ Yunbaicao ໄດ້ແຍກສົບຜົນ ສຳ ເລັດໃນສາຍພັນ Cordyceps sinensis ຫຼາຍກວ່າ 7,000 ສາຍພັນ, ເຊິ່ງກ່ຽວຂ້ອງກັບສາຍພັນຂອງສາຍ Cordyceps sinensis, ເຊິ່ງມີຫລາຍກວ່າ 50 ຊະນິດໃນ 12 ລຸ້ນ, ລວມທັງສາຍພັນ Cordyceps sinensis O. sinensis ແລະສາຍພັນ Cordyceps militaris O. ສາຍພັນ 26 ສາຍພັນ. ມີສາຍພັນຂອງສາຍພັນ E. hengduanensis 154 ສາຍພັນ, ສາຍພັນ C. liangshanensis 66 ສາຍພັນ, ສາຍພັນ M. indigotica, ສາຍພັນ O. roberstii 43 ສາຍ, ແລະສາຍພັນ O. lanpingensis 82 ສາຍພັນ. ສາຍພັນສາຍພັນສາຍພັນສາຍພັນສາຍພັນສາຍພັນສາຍພັນສາຍພັນ I. ສາຍ cicadae ຈຳ ນວນ 352 ສາຍພັນ, ສາຍພັນ C. gunnii ຈຳ ນວນ 62 ສາຍ, ສາຍພັນຂອງສາຍພັນ mil milis 172 ສາຍ, ສາຍພັນ O. nutans 8 ສາຍ, ແລະສາຍພັນຂອງ C. pruinosa 10 ສາຍພັນ. ເຊື້ອສາຍພັນທຸ ກຳ ຂອງສາຍພັນ B. bifusispora 1 ສາຍພັນ, ສາຍພັນ E. paradoxa 2 ສາຍ, ສາຍພັນ E. ophioglossoides 2 ສາຍ, ສາຍພັນ Pol cuboideus 1 ສາຍ, ສາຍພັນຂອງໂປໂລ 10 prolificus, ແລະສາຍພັນຂອງ P. yunnanensis ສາຍພັນ 12 ສາຍ, ສາຍພັນ P. sinensis ຈຳ ນວນ 71 ສາຍ, ສາຍພັນ Beauveria bassiana B. bassiana ຈຳ ນວນ 40 ສາຍ, ສາຍພັນ Beauveria bassiana B. brongniartii ແລະສາຍພັນສາຍພັນ 1 ສາຍຂອງ Beauveria bassiana B. asiatica ສາຍພັນສາຍພັນສາຍພັນສາຍພັນສາຍພັນສາຍພັນສາຍພັນສາຍພັນ B. ສາຍພັນ 4 ສາຍພັນ 4 ສາຍພັນສາຍພັນສາຍພັນສາຍພັນສາຍພັນສາຍພັນສາຍພັນສາຍພັນສາຍພັນສາຍພັນສາຍພັນສາຍພັນສາຍພັນສາຍພັນສາຍພັນສາຍພັນສາຍພັນສາຍພັນສາຍພັນ. ສາຍພັນ 19 ສາຍ, ສາຍພັນຂອງສາຍພັນສາຍພັນສາຍພັນສາຍພັນສາຍພັນສາຍພັນສາຍພັນສາຍພັນສາຍພັນສາຍພັນສາຍພັນສາຍພັນສາຍພັນສາຍພັນ 19 ສາຍພັນສາຍພັນສາຍພັນສາຍພັນສາຍພັນສາຍພັນສາຍພັນສາຍພັນສາຍພັນ 19 ສາຍພັນ, ສາຍພັນສາຍພັນ I. cateniannulata, ສາຍພັນ 15 ສາຍພັນຂອງ I. fumosorosea. ມີ 5 ສາຍພັນຂອງສາຍພັນ Barnes sinensis O. barnesi, ສາຍພັນ O. gracilis, ສາຍພັນຂອງສາຍແອວ E. capitata 3 ສາຍ, ແລະສາຍພັນ Cordyceps ອື່ນໆຫລາຍກວ່າ 1,000 ສາຍ.